Utilaje de construcTii si terasiere

 

Din categoria utilajelor de construcţii executăm:

    • instalaţii de forat în scopul captării apelor freatice, amplasării stâlpilor de beton, consolidării solurilor sau prelevării probelor geodezice;
    • echipamente de excavare, încărcare, lamă de buldozer montate pe tractoare universale;
    • compactoare – vibratoare cu motor termic;
    • utilaj pentru procesarea îmbrăcăminţilor asfaltice uzate în scopul reutilizării lor.